logo-Luckday999

[Review] Rise of the Ronin

[Review] Rise of the Ronin – COMPGAMER

เรื่องราวของซามูไรและนักรบยอดฝีมือของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจกันมาตลอด โดยล่าสุด Rise of the Ronin ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับการสนใจ